Personregistrering i sognet -
og vielser, dåb og begravelser

Kordegn

Lise Esnau Johansen 

Præstegården 
Præstevænget 2A 
2750 Ballerup

Tlf.: 30 73 00 12
E-mail: ballerup.sogn@km.dk

Kontorets åbningstid: 
Mandag kl. 9-13
Tirsdag - fredag kl. 10-13
Udenfor almindelig åbningstid skal henvendelse ske efter forudgående telefonisk aftale.