Borgeres henvendelse til sognet generelt og menighedsrådet

Præstegården 
Præstevænget 2A 
2750 Ballerup

Åbningstid: 
man. - fre. kl. 10-13 

Sekretariatet 
Vakant
Tlf.: 44 60 90 59
E-mail: sekretariat@ballerup-sogn.dk

Bogholderiet
Connie Persson
Tlf.: 44 60 90 58
E-mail: sekretariat@ballerup-sogn.dk