Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Højmessen

Højmessens form i Ballerup Sogn

(Findes også i en printvenlig udgave her)

I. Indledning

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokker. Sidste ringning slutter med bedeslagene, som lyttes til i stilhed.

INDGANG (PRÆLUDIUM)
Organisten spiller et stykke musik

INDGANGSBØN

INDGANGSSALME

HILSEN
Præsten siger: Herren være med jer!
Menigheden synger: Og Herren være med dig!

INDLEDNINGSKOLLEKT
Præsten fortsætter: Lad os alle bede!
Præsten læser derefter én af dagens bønner.
Menigheden synger: Amen.

II. Ordet

LÆSNING FRA DET GAMLE TESTAMENTE
Menigheden står op under læsningen.

MOTET
Kirkens sangere synger et stykke kirkemusik.

SALME MELLEM LÆSNINGERNE

LÆSNING FRA DET NYE TESTAMENTE
Menigheden står op under læsningen.

TROSBEKENDELSE
Trosbekendelsen synges af præst og menighed. Menigheden står op. Trosbekendelsen indledes af præsten med ordene: Lad os bekende vor kristne tro.

Menighed og præst:
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Amen.

SALME FØR PRÆDIKENEN

EVANGELIELÆSNING
Menigheden står op under læsningen.

PRÆDIKEN
Præsten indleder prædikenen med en kort bøn.

KIRKEBØN
Kirkebønnen bedes af præsten i tilknytning til prædikenen.
Efter kirkebønnen gives meddelelser og bekendtgørelser. Præsten afslutter med den apostolske velsignelse, hvorunder menigheden står op:

Lad os med apostlen tilønske hinanden:
Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab
være med os alle!

SALME EFTER PRÆDIKENEN

III. Nadver

NADVERBØN
Præsten siger:
Opløft jeres hjerter til Herren!
Lad os prise hans navn!
Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre.
Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang:
Menigheden synger:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige.
Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
Hosianna i det højeste!
Præsten:
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Menigheden synger:
Hosianna i det højeste!
Præsten: Opstandne Herre og frelser, du, som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom! Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd, og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vore hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen.
Menigheden synger: Amen.

FADERVOR
Præst og menighed:
Fader vor, du som er i himlene! 
(eller: Vor Fader, du som er i himlene!),
Helliget vorde dit navn (eller: Helliget blive dit navn),
komme dit rige, ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse (eller: og led os ikke ind i fristelse),
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
(eller: For dit er riget og magten og æren i evighed!)
Menigheden synger: Amen.

INDSTIFTELSESORDENE
Præsten fortsætter med at læse indstiftelsesordene.
Når præsten vender sig mod menigheden rejser menigheden sig op.

NADVERMÅLTIDET
Efter indstiftelsesordene går nadvergæsterne op til alteret
og knæler ved alterbordet mens kirkens kor (og menighed) synger salme 440:

1. O Guds Lam uskyldig,
du, som bærer verdens synd:
forbarm dig over os!

2. O Guds Lam uskyldig,
du, som bærer verdens synd:
forbarm dig over os!

3. O Guds Lam uskyldig,
du, som bærer verdens synd:
forlen os din fred! Amen.

Nadvergæsterne går tilbage til deres pladser efter præsten har sagt: Fred være med jer!

Under uddelingen synger kirkens kor en salme. Når nadveren er slut synger menigheden med på sidste vers af salmen.

IV. Afslutning

SLUTNINGSKOLLEKT
Præsten siger (vendt mod menigheden):
Lad os alle bede! Slutningskollekten læses derefter af præsten (vendt mod alteret).
Menigheden synger: Amen.

VELSIGNELSE
Menigheden står op under velsignelsen, mens præsten siger:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Menigheden synger: Amen. Amen. Amen.

UDGANGSSALME

UDGANGSBØN

UDGANG (POSTLUDIUM)
Organisten spiller et stykke musik
Indsamlingen finder sted i forbindelse med udgangen.