Bibelselskabets bibelvers til trøst og håb i en coronatidBØN I VIRUSSENS TID


BØN 2 OM MOD

Bøn for mere mod
 
Kom, Gud Helligånd;
Kom, sande lys;
Kom, evige liv;
Kom, skjulte mysterium;
Kom, skat uden navn;
Kom, virkelighed hinsides alle ord;
Kom, du som er hinsides al forståelse;
Kom, glæde uden ende;
Kom, lys som ikke kender solnedgangen;
Kom, de frelstes håb, som ikke skuffer; Kom, du som rejser de faldne; Kom, du, de dødes opstandelse; Kom, Du usynlige, som ingen kan røre eller gribe; Kom til os, som er i dødens rige, med himlens liv og fred;
Kom, du ene til dén, som er ene; Kom, for du er selv længslen inden i mig; Kom, mit åndedrag og mit liv; Kom, du min forkomne sjæls trøster; Kom, min glæde, min herlighed, min uendelige.
 
Simeon, den nye teolog (år 949-1022)


FADERVOR