Læs om Palmesøndag

 

Læs om Skærtorsdag
 

Læs om Langfredag
 

Læs om Påskelørdag

Læs om Påskedag
 

Læs om 2. Påskedag
 


Bibelselskabets bibelvers til trøst og håb i en coronatid
BØN I VIRUSSENS TID 


BØN 2 OM MOD

 


BØN FOR MERE MOD

Kom, Gud Helligånd;
Kom, sande lys;
Kom, evige liv;
Kom, skjulte mysterium;
Kom, skat uden navn;
Kom, virkelighed hinsides alle ord;
Kom, du som er hinsides al forståelse;
Kom, glæde uden ende;
Kom, lys som ikke kender solnedgangen;
Kom, de frelstes håb, som ikke skuffer;
Kom, du som rejser de faldne;
Kom, du, de dødes opstandelse;
Kom, Du usynlige, som ingen kan røre eller gribe;
Kom til os, som er i dødens rige, med himlens liv og fred;
Kom, du ene til dén, som er ene;
Kom, for du er selv længslen inden i mig;
Kom, mit åndedrag og mit liv;
Kom, du min forkomne sjæls trøster;
Kom, min glæde, min herlighed, min uendelige.
 
Simeon, den nye teolog (år 949-1022)
 

 

FADERVOR