Mundbind

Der er påbud om mundbind i kirken

Ifølge de nye udmeldinger ifm. COVID-19, skal der bæres mundbind eller visir i kirken.

Dette gælder dog ikke, når man sidder ned.


Antal kirkegængere

Kirkegængere i Ballerup Kirke og Skovvejskirken

Grundet covid-19 er der pt. begrænsning på antallet af kirkegængere i vores 2 kirker.

 

I Ballerup Kirke må der være enten 20 personer + 2 i våbenhus, hvis der synges
/ eller 75 personer + 2 i våbenhus hvis der ikke synges

I Skovvejskirken må der være 31 personer + 2 i våbenhus hvis der synges / eller 79 personer + 2 i våbenhus hvis der ikke synges

 

I Ballerup Kirke er der markeret med GRØNNE mærkater, hvor man må sidde. Følg altid anvisningerne fra præsten og kirketjeneren, så vi kan passe ordentligt på hinanden.