Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stillingsopslag

 

Kirketjener søges til Ballerup Sogn

En fuldtidsstilling på 37 timer som kirketjener ved Ballerup Sogn er ledig til besættelse snarest muligt.

Ballerup Sogn er et større sogn med ca. 14.000 indbyggere. Der er ca. 30 ansatte i Ballerup Sogn. Der er ansat 4 præster, 2 kordegne, 2 organister, 1 bogholder og 4 kirketjenere, der betjener 2 kirker med tilhørende sognegårde. Hertil kommer 4 ansatte på kirkegårdskontoret samt 10 gartnere og krematoriemedarbejdere.

Vi forventer at du:

 • Er engageret, fleksibel og ansvarsbevidst og indstillet på at yde en god service til sognets borgere
 • Er velsoigneret og præsentabel
 • Er velorganiseret og struktureret og kan planlægge din arbejdsdag i samarbejde med de 3 andre kirketjenere
 • Er fortrolig med anvendelsen af IT
 • Er åben, positiv og har et godt humør
 • Er team-player

 

Vi kan tilbyde:

 • Gode kolleger og et initiativrigt menighedsråd
 • En arbejdsplads i gode fysiske rammer
 • Et sted med et aktivt og varieret kirkeliv for borgere i alle aldre – se mere på www.ballerup-sogn.dk

 

Du skal varetage følgende opgaver:

 • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, hvor du tager imod kirkegængerne og sørger for det praktiske omkring handlingen, som at ringe med kirkeklokkerne, forberede nadveren og tage dig af teknikken, f.eks. sørge for at mikrofoner og højttalere virker
 • Rengøring og oprydning af både kirker og sognegårde
 • Involvering i forskellige aktiviteter, som finder sted i ugens løb, for eksempel madlavning til fællesspisninger, borddækning, opvask og indkøb

 

Ansættelsen sker ved Ballerup Sogns Menighedsråd, Præstevænget 2A, 2750 Ballerup. Som kirketjener vil arbejdsstedet hen over ugen være fordelt på både Ballerup kirke/Ballerup sognegård, Præstevænget 2A samt Skovvejskirken, Digterparken 1.

Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer om ugen. Der er en fast og en flydende fridag om ugen. 2 gange i kvartalet gives en fri-weekend. Der må jævnligt påregnes arbejde om eftermiddage, aftener og i weekender.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for Kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet 276.489,97 kr. – 356.527,44 (beløb pr. 01.04.2021). Fikspunkt er 276.489,97 kr. (beløb pr. 01.04.2021). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.091,82 kr. (beløb pr. 01.04.2021). OK tillæg på 1.221,32 kr. (beløb pr. 01.04.2021).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ansvarshavende kordegn Jan Kellmann Hansen på telefon 30 73 00 12 og mail: jkh@km.dk eller kontaktperson Henning Sundby Pedersen på telefon 24 84 98 71.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7187fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 28. oktober 2021, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 45-46.

Menighedsrådet kan oplyse, at der bliver indhentet referencer samt børne- og straffeattest.