Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stillingsopslag

 

2 Kirketjenere søges til Ballerup Sogn

 

2 stillinger som kirketjener ved Ballerup Sogn er ledig til besættelse snarest muligt:

En fuldtidsstilling som kirketjener med gennemsnitligt 37 timer om ugen

En deltidsstilling som kirketjener med gennemsnitligt 30 timer om ugen

 

Ballerup Sogn er et større sogn med ca. 14.000 indbygger. Der er ca. 30 ansatte i Ballerup Sogn.

 

Vi forventer at du:

Er engageret, fleksibel og ansvarsbevidst og indstillet på at yde en god service til sognets borgere.

Er velsoigneret og præsentabel.

Er velorganiseret og struktureret og kan planlægge din arbejdsdag i samarbejde med de 3 andre kirketjenere.

Er fortrolig med anvendelsen af IT.

Du er åben, positiv og har et godt humør.

Er team-player.

 

Vi kan tilbyde:

Gode kolleger og et initiativrigt menighedsråd.

En arbejdsplads i gode fysiske rammer.

Et sted med et aktivt og varieret kirkeliv for borgere i alle aldre – se mere på www.ballerup-sogn.dk

 

Du skal varetage følgende opgaver:

Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, hvor du tager imod kirkegængerne og sørger for det praktiske omkring handlingen, som ringe med kirkeklokkerne, forberede nadveren og tage dig af teknikken, f.eks. sørge for at mikrofoner og højttalere virker.

Rengøring og oprydning af både kirker og sognegårde.

Involvering i forskellige aktiviteter, som finder sted i ugen løb, for eksempel madlavning til fællesspisninger, borddækning, opvask og indkøb.

 

Ansættelsen sker ved Ballerup Sogns Menighedsråd.

Stillingerne er på gennemsnitlig henholdsvis 37 og 30 timer om ugen. Der er en fast ugentlig fridag. Derudover en flydende fridag om ugen, hvoraf 4 gennemsnitligt over 13 uger skal falde sammenhængende lørdag og søndag. Der må jævnligt påregnes arbejde om eftermiddage, aftener og i weekender.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for Kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet 276.489,97 kr. – 356.527,44 (beløb pr. 01.04.2021). Fikspunkt er 276.489,97 kr. (beløb pr. 01.04.2021). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.091,82 kr. (beløb pr. 01.04.2021). OK tillæg på 1.221,32 kr. (beløb pr. 01.04.2021).

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ansvarshavende kordegn Jan Kellmann Hansen på telefon 30 73 00 12 og mail: jkh@km.dk eller kontaktperson Henning Sundby Pedersen på telefon 24 84 98 71.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7187fortrolig@sogn.dk.

Husk at anføre hvilken stilling du søger:

Fuldtidskirketjener (37 timer)

Deltidskirketjener (30 timer)

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 10. juni 2021, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 24 og 25.

Menighedsrådet kan oplyse, at der bliver indhentet referencer samt børne- og straffeattest.