De aktuelle gudstjenester kan ses i kalenderen i højre spalte.

Kniber det med at gå til kirken, kan man kontakte kordegnen på tlf. 44 60 90 51, som vil være behjælpelig med at skaffe transport.

Højmessens form i Ballerup Sogn kan findes her

Teksterne til hele kirkeåret kan findes på Bibelselskabet.dk


For information om Børnegudstjenester se: Gud & Spaghetti (under Børn, unge og familer)


Artikel om lørdagsdåb ved familiegudstjenesterne i Ballerup Sogn på side 9-11 i Stiftsmagasinet: