De aktuelle gudstjenester kan ses i kalenderen i højre spalte.

Kniber det med at gå til kirken, kan man velkommen til at kontakte kordegnen på
tlf. 4460 9051, som vil være behjælpelig med at skaffe transport.

Højmessens form i Ballerup Sogn kan findes her

Teksterne til hele kirkeåret kan findes på Bibelselskabet.dk


For information om børnegudstjenester se: Gud & Spaghetti


Artikel om lørdagsdåb ved familiegudstjenesterne i Ballerup Sogn på side 9-11 i Stiftsmagasinet: