Udvalg pr. 01.03.2021

Kirke- og Økonomiudvalg

Ebbe Truels Jensen (formand)

Kjeld-Viggo Jørgensen

Johnna Olin

Lena Schnell Nielsen Munk

Kjeld Winkler Neuman

Inge Meibom

Repræsentant fra aktivitetsudvalget

Jan Kellmann Hansen (sekretær)

Kirkegårdsudvalget

Kjeld Winkler Neuman (formand)

Jan Michael Milvertz

Susanne Tanggaard

Lillian Nielsen

Inge Meibom

Mikkel Dalsby (sekretær)

Sognegårdsudvalget

Kjeld-Viggo Jørgensen (formand)

Johnna Olin

Jan Michael Milvertz

Connie Persson (sekretær)

Aktivitetsudvalget

Rikke Ærtebjerg

Rikke Bendix Pedersen

Johnna Olin

Sognets præster

Organister

Kira Saabye From

Omsorgsudvalget

Lilian Nielsen

Kjeld-Viggo Jørgensen

Trine Brandsborg

Ballerup Sogns Menighedspleje

Benny Schmidt Nielsen

Rikke Ærtebjerg

Sognets præster

Kommunikationsudvalget

Rikke Ærtebjerg

Jan Michael Milvertz

Sognets præster

Lisa Nielsen / Organist

Kira Saabye From / Kommunikationsmedarbejder

 

Koncertudvalget

Benny Schmidt Nielsen

Kjeld-Viggo Jørgensen

Organister

1 repræsentant for sognets præster

IT- Udvalget

Rikke Ærtebjerg

Jan Michael Milvertz

Valgbestyrelse

Flemming Dabelsteen Madsen (formand)

Rikke Bendix Pedersen

Susanne Elmholt Aarøe

Mål- og Visionsgruppe: Hele MR