Sognets præster samt de folkevalgte medlemmer:

- Medlemmerne kan kontaktes via sekretariatet her

 

Folkevalgte medlemmer:


Kjeld-Viggo Jørgensen (næstformand)Kjeld Winkler Neumann

 


Grethe Riber

 


Johannes Ebert Woller

 


Otto Preben Andersen

 


Johnna Olin (kasserer)

 


Ebbe Nachin Truels Jensen (formand og kontaktperson)

 


Benny Erik Schmidt Nielsen (kirkeværge)

 

 


Lillian Nielsen
 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Elmholt Aarøe