I Ballerup Sogn finder konfirmationsforberedelsen sted i 8. klasse.
Hver enkelt konfirmand kan vælge mellem flere konfirmationsdatoer, samt mellem sognets to kirker.

Ballerup kirke afholder konfirmationer med klassisk musik.
Skovvejskirken afholder konfirmationer med rytmisk musik.

Opmærksomheden henledes på, at vi samler så mange som muligt fra samme klasse til den enkelte konfirmationsgudstjeneste, men der vil også kunne være andre konfirmander fra andre klasser/skoler..

 

Hvem kan blive konfirmeret i Ballerup sogn?

Vi konfirmerer skole elever fra:

  • Skovvejens Skole afd. Øst og Vest.
  • Baltorpskolen afd. Rugvænget.
  • Hareskovens Lilleskole.

Samt elever på 8. klassetrin, som bor i Ballerup Sogn, men går på en skole, der ikke ligger i sognet, f.eks. efterskole eller privatskole.

 

Indskrivning og konfirmationsdatoer 2021

Opmærksomheden henledes på, at konfirmand-indskrivning udelukkende foregår via nettet i år. Har man problemer med at tilmelde på hjemmeside eller bor man ikke i sognet, kan man kontakte præsterne via telefon. Der afholdes ikke konfirmand-indskrivning i Skovvejskirken pga. Coronavirus.

Tilmelding sker 
ved at bruge følgende link:

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

I skal som forældre anvende jeres Nem-Id, og begge forældremyndighedsindehavere skal signere digitalt før vi kan se tilmeldingen.

Digital tilmelding kan kun anvendes, hvis man bor i Ballerup Sogn. Hvis du er i tvivl, om du bor i sognet, kan du gå til https://sogn.dk/ og indtaste konfirmandens adresse.
 

Tilmeldingen på nettet består af 2 trin:
 

Trin 1: Gå ind via folkekirken.dk under konfirmationer og konfirmationstilmelding.
Log på og signer med nem-id for tilmelding.
Her kan du ikke vælge kirke og dato, det er udelukkende en registrering af konfirmanden.
 

Trin 2: Når registreringen på folkekirken.dk er sket, går du med nem-id ind på: konfirmand.kirkenettet.dk. Her kan du vælge kirke og dato. 

Alle får den ønskede konfirmationsdato og kirke.

 

Konfirmationsdatoer for 2021 er planlagt på flg. dage:
 

  • Store Bededag, fredag d. 30. april
  • Lørdag d. 8. maj 
  • Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 13. maj, 
  • Lørdag d. 15. maj 

Du kan frit vælge imellem dage og Skovvejskirken eller Ballerup Kirke, men der kan ikke vælges klokkeslæt.


Hvis du som konfirmand ikke er døbt:

Hvis du ikke er døbt, kan der aftales dåb med den præst, som underviser dig.


Konfirmationsforberedelse uden konfirmation:

Hvis man gerne vil gå til konfirmationsforberedelse, men ikke vil konfirmeres, er man velkommen. Kontakt en af sognets præster.


Konfirmandundervisningen

Konfirmanderne undervises som udgangspunkt sammen med resten af klassen. Forberedelsen er om eftermiddagen, og er en blanding af traditionel holdundervisning, heldagsundervisning, 2-3 aftenundervisninger og en udflugt. Der er mødepligt til undervisningen.

Som et led i konfirmationsforberedelsen skal konfirmanden gå til gudstjeneste 8 gange i perioden september - april. I Ballerup Sogn er der en bred vifte af forskellige gudstjenester, vi har blandt andet ungdomsgudstjenester med eget husband. Kirkelige handlinger, som bryllup og begravelser, tæller ikke som gudstjeneste.

Du er velkommen til at gå til præst, selvom du ikke er sikker på, om du vil konfirmeres.

Præsterne i Ballerup Sogn

Hvis I har spørgsmål om konfirmationen eller konfirmationsforberedelsen, er I velkomne til at kontakte en af vores sognepræster:

Trine Brandsborg: 3073 0014

Inge Meibom: 3073 0013

Laila Bomose: 6120 8195

Henning Sundby Pedersen: 2484 9871