Information om menighedsrådsmøder, -referater, -medlemmer og -udvalg kan findes i undermenuerne

Der har den 15. september 2020 været afholdt valg til menighedsrådet i Ballerup sogn. Det nye råd tiltræder 1. søndag i advent 2020.

Følgende personer er valgt til menighedsrådet for Ballerup sogn:

 • Rikke Ærtebjerg
 • Kjeld-Viggo Jørgensen
 • Lillian Nielsen
 • Flemming Dabelsteen Madsen
 • Jan Michael Milvertz
 • Johnna Olin
 • Ebbe Nachin Truels Jensen
 • Rikke Bendix Pedersen
 • Benny Erik Schmidt Nielsen
 • Susanne Elmholt Aarøe
 • Lena Schnell Nielsen Munk
 • Susanne Tanggaard
 • Kjeld Winkler Neumann
 • Edel Laila Nilsson

Følgende personer er valgt til suppleanter:

 • Lizet Inge Bøgelund
 • Johannes Ebert Woller

 

Der har den 24. november 2020 været afholdt konstituerende møde i Ballerup sogns menighedsråd. Følgende personer blev valgt til enkeltmandsposterne:

 • Formand: Ebbe Nachin Truels Jensen
 • Næstformand: Kjeld-Viggo Jørgensen
 • Kasserer: Johnna Olin
 • Kirkeværge: Edel Laila Nilsson
 • Kontaktperson: Lena Schnell Nielsen Munk